In line with the celebration of the Buwan ng Wika, the Sentro ng Wikang Filipino recently launched 4 publications last August 31, 2012 at Bulwagang Rizal, U.P. Diliman. Copies of these Filipiniana materials were given by the UP SWF Director, Dr. Rosario Torres-Yu to our University Librarian, Mr. Rodolfo Tarlit during the event.

Descriptions of the launched titles:

  1. Pamimilosopiya : mga pagdudulog at konsepto
Authors: Perseville U. Mendoza, ma. Theresa T. Payongayong,Jeanette L. Yasol-Naval
Publication details: Quezon City : SWF-UPD, 2011.
ISBN: 9789716350388
Price: Php150.00
Click to view table of contents —Ang salitang “pilosopiya” ay madalas na nagpapahiwatig ng malalim at masalimuot na mga paksa na tila hindi maaaring maunawaan ng karaniwang indibidwal. Sa aklat na ito, ipinapakita ng mga may-akda na, salungat sa karaniwang pananaw, ito ay isang gawaing bukas kanino man na interesadong mag-isip at magpalawak ng kaalaman. Sadyang mahiwaga ang karaniwang mga paksa, ngunit di nangangahulugang hindi kayang matarok. Nag-aalok ang aklat na ito ng mga pagdulog na maaaring maging gabay sa pagtalakay at pagtuklas ng likas na kagandahan ng disiplina. Sa ganang ito, mapagtatanto na higit sa lahat, ang pilosopiya ay gawain. Ang pilosopiya ay mababanaag sa kapuwa Kanluran at Silangan, sa maraming anyo at pamamaraan. Ang halaga ng aklat na ito ay matatagpuan sa kakayahan nito na ipakita ang gawain ng pamimilosopiya mula sa maraming aspekto nito tulad ng epistemolohiya, etika, metapisika, at pilosopiyang sosyo-politikal, sa paraang maaabot ng mag-aaral ng kasaysayan ng pandaigdigang kaisipan
Source:
http://sentrofilipino.upd.edu.ph/bahay/index.php
  2. Salindaw : varayti at baryasyon ng Filipino
Editors: Joy M. Peregrino, Pamela C. Constatntino, Nilo S. Ocampo, Jayson D. Petras
Publication details: Quezon City : SWF-UPD, 2012.
ISBN: 9716350392; 9789716350395
Price: Php250.00
Click to view table of contents
 
  3. Agsursurotayo nga ag Ilokano : Pagbasa at pagsulat ng mga wika ng Pilipinas (Ilokono)
Author: Noemi U. Rosal
Publication details: Quezon City : SWF-UPD, 2011.
ISBN: 9789716350371
Price: Php150.00
Click to view table of contents — Ang Agsursurotayo nga AgIlokano (Mag-aral Tayong Mag-Ilokano) ay aklat na idinisenyo para sa isang semestreng kurso sa FIL. 10.1 — Pagbasa at Pagsulat sa mga Wika ng Pilipinas para sa wikang Ilokano. Mapag-aralan ng mga estudyanteng Filipino sa aklat na ito ang mga batayang kasanayan sa pananalita, pakikinig, pagbasa, at pagsulat sa kolokyal na Ilokano at maihanda ang mga estudyante para sa kanilang pananaliksik at pag-aaral ng mga wika at panitikan ng Pilipinas sa susunod na taon nila sa kolehiyo.Binubuo ang libro ng 15 aralin. Ang mga araling ay sumusunod sa estruktura ng wikang Ilokano. Magkasabay na itinuturo ang mga panghalip at mga pangngalan, sunod ang pang-uri, at ang panghuli ay pag-aaral ng mga pandiwa at mga pang-abay. Sa paraan na ang mga batayang kasanayan sa gramar sa bawat leksiyon ay paghahanda para sa sumusunod na leksiyon hanggang matapos ang buong semestre.source: http://sentrofilipino.upd.edu.ph/bahay/index.php
 
 

4. Daluyan : journal ng wikang Filipino.
Tomo XVII, Bilang 1-2, 2011 (Vol. 17, Issue no. 1-2, 2011)
Publication details: Quezon City : SWF-UPD, 2011.ISSN: 01171275
Price: Php250.00
Click to view table of contents

Available at:  Sentro ng Wikang Filipino Office located at 3/F of SURP Bldg., E. Jacinto Street, UP Diliman, Quezon City.  Telephone: 9818500 local 5483-85.

Visit their website at http://sentrofilipino.upd.edu.ph/bahay/index.php

>>A.C. Lim

Advertisements