The University Library received the following book donation:

1. Pamayanan (hk 500,000/250,000 BK – 1588 MK) – ika-11ng Pambansang BAKAS Seminar Workshop : Unang Yugto ng Kasaysayan ng Kapilipinuhan, San Antonio de Padua College, Pila, Laguna, Abril 3-6, 2013 / itinataguyod ng BAKAS, Inc. at ng San Antonio de Padua College ; sa pakikipagtulungan sa Pila Historical Socieity Foundation, Inc. at sa Sangguniang Bayan ng Pila, Laguna. Quezon City : Bagong Kasaysayan, Inc., 2013.

Click here for Table of Contents

Donated by Dr. Zeus A. Salazar, retired UP professor,  historian, anthropologist and the proponent of the Pantayong Pananaw.

IMG_0001
2. Autobiography of a Yogi / Paramahansa Yogananda ; with preface by W.Y. Evans-Wentz. 13th ed. 2007. Donated by Manila Meditation Circle of Self-Realization Fellowship c/o Sarah A. Domiguez.

Click here for table of contents
 IMG_0005

>>>aclim

Advertisements